Fordelsprogram
Fordelsprogrammet gjelder i ett til tre år fra tegnet dato. Programmet må kjøpes i sammenheng med ny kite og programmet følger kun den kiten.


Fordeler:

  • Fluid dekker første reparasjon av kiten (Fluid tar en skjønnsmessig vurdering om kiten repareres av oss eller sendes til annen reparatør).

  • Ved uhell nummer to hvor kiten må ses over eller repareres, så stiller Fluid med gratis tilsvarende leiekite til kunden. Dette gjelder også ved førstegangsreparasjon. Ved uhell nummer to må kunden selv dekke reparasjonskostnadene.

Ved kjøp av ny kite til fullpris får du programmet gratis i et år. Påfølgende år koster 990,- i opp til tre år.


Dersom kiten kjøpes til rabattert pris er prisen på programmet 990,-.  

____________________________________________________


Fordelsprogram Fluid 2019 retningslinjer

 

·     Fordelsprogrammet gjelder i 1 til 3 år fra tegnet dato. Ved kjøp av ny kite til fullpris får du programmet gratis i 1 år. Kjøper du kiten til rabattert pris koster programmet 990,- for hvert år. 

·     Programmet følger kiten med kiten (og tilhørende bar) og kan bytte eier. Selger du kiten videre vil programmet følge kiten til programmet utgår. Ønsker du å utvide programmet kan dette gjøres i totalt 3 år for 990,- per år. Når du kjøper programmet for ditt andre år vil du få en ny gratis reparasjon, slik vilkårene er for første året.   

 

·     Første reparasjon av kite/bar/liner dekker vi. (Fluid tar en kjønnsmessig vurdering om kiten repareres av oss eller sendes bort). Om Fluid velger å sende kiten bort pga. av skadeomfang eller tidspress så sendes kiten til Kitedoktor.no

 

·     Om det må bestilles ny blære (LE eller strutter) så gjøres dette av Fluid fra wanikou.com. Produksjon og sending av blære tar ca. 14 dager, beregn derfor 3 uker til kiten er ferdig reparert.

·     Mindre skader som små kutt, rifter etc. I duk kan ta alt fra 1 dag til 7 dager om det er omfattende.

·     Fluid dekker alle materielle skader ved førstegangsreparasjon. Deriblant ny blære, nye liner, nye deler på baren etc. Ved andregangs reparasjon må kunden betale for reparasjonen, materiell og arbeid. Et prisoverslag vil bli gitt før påbegynt arbeid.

·     Er kiten i så dårlig forfatning at det ikke er mulig å reparere den, vil Fluid ta en skjønnsmessig vurdering på om eier skal få en ny kite. Vurderingen gjøres utifra hvorvidt kjøreren av kiten har begått skaden med vilje eller behandlet kiten uforsvarlig. 

 

Pris reparasjon

·     Prisoversikt 2019:

 

·     Mindre skader i duk:                                     300,-

·     Enkle rette rifter i duk opptil 1 meter:        500,- 

·     Avanserte rifter:                                            500,- +

 

·     Skifte Leading Edge:                                     1200,-

·     Skifte strut:                                                    500,- pr. stk

·     Lappe Leading Edge:                                     2500,- 

·     Lappe strut:                                                   700,- pr. stk

 

·     Lage nye bridles på foilkiter:                       300,- pr. stk

·     Lage nye bridles på tubekiter:                     400,- pr. Stk

 

·     Annet arbeid:                                                 300,- +

 

 

·     Ved andre uhell hvor kiten må ses over, eller fikses av Fluid, så stiller Fluid med gratis tilsvarende leiekite til kunden. Dette gjelder også ved førstegangsreparasjon. Kiten vil være av nyeste modell fra et av våre merker, Fluid kan ikke garantere at du får en eksakt lik kite som utlånskite, men vi gjør det vi kan for at du får en kite du vil like. 

·     Gratis kaffe til alle som kjøper kite.  

 

Fluid 07.11.2018